بازیابی بلیت


روش اول - بازیابی کل فاکتوردر صورتی که ایمیل فاکتور را وارد کنید اولویت ارسال تاییدیه با ایمیل می باشد

روش دوم - بازیابی تمامی فاکتورهای قبلیدر صورتی که ایمیل فاکتور را وارد کنید اولویت ارسال تاییدیه با ایمیل می باشد

روش سوم

در نهایت شما می توانید برای حل مشکل با ایمیل [email protected] در تماس باشید.
دقت داشته باشید برای پیگیری درخواست ایمیل و شماره موبایلی که با آن اقدام به تهیه بلیت کرده اید لازم است