کنسرت تبریز سیروان خسروی
تبریز - مرکز همایشهای بین المللی
کنسرت تبریز سیروان خسروی

انتخاب سانس

تمام شد

چهارشنبه, 11 دی 1398 - 18:00

تمام شد

چهارشنبه, 11 دی 1398 - 21:30

تمام شد

پنجشنبه, 12 دی 1398 - 21:30

محل اجرا

 آدرس: تبریز - ابتدای خاوران - جنب شهرداری منطقه 9 - مرکز همایشهای بین المللی